HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มลม เครื่องอัดอากาศ (air compressor) เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องปั้มลม หรือเครื่องอัดอากาศ (air compressor) ทุกชนิด จาก HITACHI เพื่อจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ HITACHI (hitachi air compressor) รวมถึงการออกแบบ ติดตั้งระบบ ท่อลม และให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศ (air compressor) โดยสินค้าทั้งหมดนำเข้าจาก บริษัท HITACHI ประเทศ ญี่ปุ่น

ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก HITACHI ASIA LTD. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีการสนับสนุนทางด้านการขายและการบริการจากทาง HITACHI ASIA LTD. นอกจากการจัดจำหน่ายและให้บริการนำเข้าเครื่องปั๊มลม รวมถึงเครื่องอัดอากาศ (air compressor) แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบลมของโรงงาน เช่น อะไหล่แท้สำหรับ เครื่องปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศ HITACHI (hitachi air compressor) และ ACCESSORIES HITACHI ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัท HI-COM CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. ยังมีบริการเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศ HITACHI (hitachi air compressor) อย่างครบวงจร และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบอัดอากาศ (air compressor) ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมรวมถึงการออกแบบระบบลม ภายในโรงงาน

การทำงานของเครื่องปั้มลม หรือเครื่องอัดอากาศ(air compressor)คือ การอัดอากาศจำนวนมากด้วยแรงดันสูงตามที่ผู้ใช้ต้องการเข้าสู่อุปกรณ์กักเก็บ แรงดัน โดยมีความแรงและความจุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปั้มลม ซึ่งประโยชน์หลักของเครื่องปั้มลมคือ แรงอัดอากาศสูงของลมที่สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน และใช้ประโยชน์ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ การสูบลมยางการใช้ลมพ่นสี หรือใช้พ่นลมเพื่อทำความสะอาด เป็นต้น

ระบบอัดอากาศนั้นมีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมทุกประเภทเพราะ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะต้องใช้ลมอัด เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิต แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ การดูแลเอาใจใส่ต่อการบริการ ก่อน-หลัง การขาย ที่ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ประโยชน์และการใช้งานของเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลม

เครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลม คือ อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรกล ที่ทำหน้าที่เก็บหรือว่าสำรองอากาศที่ดูดเขาเข้ามาจากที่มีแรงดันปกติให้มีแรงดันที่สูงขึ้นนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บอากาศที่มีแรงอัดสูงที่ว่านี้ไว้ในถังเก็บลมนั่นเอง โดยการใช้งานที่ว่านี้ของเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลม ก็จะสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหรือว่าท่อลมต่าง ๆ ซึ่งการใช้งานของเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลมที่ว่านี้นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการใช้งานกับระบบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานและอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยการทำงานของเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลมนั้น เรียกได้ว่าสามารถประโยชน์เป็นอย่างมาก เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการนำเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลมนั้น ไปใช้ในการเป็นเครื่องจักรที่ช่วยเครื่องจักรกลหรือว่าเครื่องยนต์ต่าง ๆ ให้มีการทำงานเกิดขึ้น เป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะทำให้การผลิตต่าง ๆ ในระบบอุตสาหกรรมโรงงานให้เกิดการทำงานขึ้น นอกจากนั้นแล้วเครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดอากาศ รวมถึงปั๊มลมยังมีประโยชน์ในการช่วยงานอุตสาหกรรมครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการเติมลม การใช้ในการล้างรถ รวมไปถึงการใช้ในการพ่นสี เป็นต้น

Oil Free Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

อ่านเพิ่มเติม

Oil Flood Screw Air Compressor Water Cooled Type

อ่านเพิ่มเติม

Oil Flood Bebicon Air Compressor Tank Mount Type

อ่านเพิ่มเติม

Oil Free Screw Air Compressor Air Cooled Type(DSP Series)

อ่านเพิ่มเติม