Article

ARTICLE

 

เครื่องอัดอากาศ และเครื่องปั๊มลมกับประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม

เครื่องอัดอากาศคืออะไร? เครื่องอัดอากาศมีกี่ชนิด? และควรเลือกเครื่องอัดอากาศอย่างไร?

เครื่องอัดอากาศ คือเครื่องมือที่ถือเป็นเครื่องจักรกลที่ทำหน้าที่อัดอากาศที่ดูดเข้ามาในความดันปกติให้มีความดันสูงขึ้น แล้วกักเก็บไว้ในถังเก็บลมอัด ใช้สำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีการจ่ายไปตามท่อลมแบ่งออกเป็น 6 ชนิดได้แก่

1. เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ: เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพดีแต่ราคาถูก ส่งลมได้ 2-500 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความดัน 4-10 บาร์

2. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม: เครื่องอัดอากาศที่ใช้แผ่นไดอะแฟรมในการดูดและอัดอากาศแทนการใช้ลูกสูบ

3. เครื่องอัดอากาศชนิดสกรู: เครื่องอัดอากาศที่การทำงานใช้แบบหมุนขบกันของเพลา ที่มีลักษณะเป็นสกรู 2 เพลา

4. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน: เครื่องอัดอากาศที่ใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพื่อให้ใบพัดเลื่อนเกิดการเข้าออกในร่องใบพัด

5. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน: เครื่องอัดอากาศที่มีการทำงานใช้การหมุนเข้าหากันของใบพัด 2 เพลา โดยจะรับอากาศจากทางลมแล้วกวาดไปด้านทางลมออก

6. เครื่องอัดอากาศชนิดกังหันหรือกระแสอากาศ: เครื่องอัดอากาศที่มีการทำงานใช้กังหันในการเปลี่ยนความเร็วลมเป็นลมอัด

 

การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศ ควรเลือกอย่างไร?

ในปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องอัดอากาศในการทำงานในประเภทต่างๆ มากมาย เนื่องจากเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และปลอดภัย แถมยังสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย ฉะนั้นการเลือกใช้เครื่องอัดอากาศจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ปริมาตรอากาศอัด โดยจะต้องพิจารณาอากาศที่เราต้องการใช้ แล้วจึงเลือกเครื่องอัดอากาศ

2. ความดันอากาศที่ต้องการ คือ ความสามารถของเครื่องอัดอากาศที่สามารถผลิตความดันอากาศได้ตามที่ต้องการ

3. ภาระงานที่ใช้ โดยเครื่องอัดอากาศจะต้องใช้เวลาการเดินเครื่อง 5 นาที และหยุดพัก 5 นาที แต่ถ้ามีการใช้งานมากขึ้น เครื่องอัดอากาศอากาศจะต้องทำงานด้วยระยะเวลางานที่ยาวนาน จึงต้องดูฟังก์ชั่นส่วนนี้ประกอบ

4. เครื่องต้นกำลัง เครื่องต้นกำลัง คือมอเตอร์ต้นกำลัง ซึ่งมีทั้งใช้กระแสไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส และจะมีผลต่อการติดตั้งเข้ากับเครื่องอัดอากาศ

 

เครื่องปั๊มลมคืออะไร? เครื่องปั๊มลมมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร?

เครื่องปั๊มลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับอากาศจากบรรยากาศ เพื่อให้มีความดันเกิดขึ้นสูง แล้วบีบอัดให้เกิดพลังงาน โดยถือเป็นพลังงานที่เป็นปัจจัยหลักในอุตสาหกรรมเลยทีเดียว ซึ่งได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา และที่ขนาดไม่ได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ลมอัดที่เกิดจากการปั๊มลมนั่นเอง ดังนั้นปั๊มลมจึงถือเป็นพลังงานใหม่ที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะสามารถใช้ปั๊มลมตั้งแต่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือขนาดครัวเรือนแล้ว ปั๊มลมยังเป็นพลังงานที่มีเครื่องปั๊มลมรองรับมากมาย จึงเป็นเหตุผลที่ปั๊มลมเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมที่ใช้แหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนนั่นเอง

เครื่องปั๊มลม มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร? โดยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มลมขนาดเล็ก หรือเครื่องปั๊มลมขนาดใหญ่ ต้องมีการดูรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อบำรุงให้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น ได้แก่

1. สายพานของเครื่องปั๊มลม ถ้ามีการชำรุดต้องเปลี่ยนทันที

2. น้ำมันเครื่องด้านล่างของลูกสูบของเครื่องปั๊มลม ต้องอยู่ในระดับกลางช่อง

3. ควรนำเครื่องกรองอากาศในเครื่องปั๊มลมของออกทำความสะอาดทุกๆ 2 เดือน

4. ถังเก็บลมในเครื่องปั๊มลมควรนำน้ำที่ขังอยู่ภายในตัวถึงออกทุกๆ วันเพื่อทำให้ระหว่างการใช้ปั๊มลมปลอดละอองน้ำ

 

ทั้งหมดนี้คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทำงาน การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ และเครื่องปั๊มลม ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งอุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมครัวเรือน